ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE)

Μαλακό πολυαιθυλένιο (LDPE)
Μεσομοριακό πολυαιθυλένιο (MDPE)
Γραμμικό πολυαιθυλένιο (LLDPE)
Πολυπροπυλένιο (PP)
Πολυστερίνη (PS)

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

SBR 1500, 1502

Καολίνες
Θειικό βάριο
Πρόσθετα (Ζn stearate, Ca stearate, TiO2)
Copyright © 2013 Aisakos Όροι Χρήσης Design by   and  Development by  INTELLISOFT