Έτη

Νέα

25 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση Νέας Συνεργασίας

Η ΑΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.  ξεκίνησε την συνεργασία με την EATON (πρωην BECΟ- BEGEROW).

14 Νοεμβρίου 2014

Εκθέσεις - Εκδηλώσεις

European Coating - In Cosmetics

Copyright © 2013 Aisakos Όροι Χρήσης Design by   and  Development by  INTELLISOFT